Ngữ Pháp NÂNG CAO
Ngữ Pháp NÂNG CAO

Số bài học: 130

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Hạn sử dụng: 26/6/2019

Đề cương khóa học
1 5 công thức phân tích câu SVO
2 Đề: 5 công thức phân tích câu SVO
3 Chữa đề: 5 công thức phân tích câu SVO
4 Tổng hợp thời thì
5 Cụm động từ (Phrasal verbs)
6 Cụm động từ (Phrasal verbs)
7 Thi online - Bài kiểm tra số 1
8 Động từ nguyên thể & Danh động từ
9 Cấu trúc song song
10 Thi online - Bài kiểm tra số 2
11 Các lỗi sai thường gặp
12 Ôn tập
13 Phân loại câu
14 Đề luyện tập 01
15 Đề luyện tập 02
16 Mệnh đề tính ngữ
17 Đề luyện tập 03
18 Đề luyện tập 04
19 Đề kiểm tra 01
20 Mệnh đề trạng ngữ
21 Đề luyện tập 05
22 Đề luyện tập 06
23 Mệnh đề danh ngữ
24 Đề luyện tập 07
25 Đề luyện tập 08
26 Đề tổng ôn
27 Đề kiểm tra 02
28 Cấu trúc song song
29 Đề luyện tập 09
30 Đề luyện tập 10
31 Đề tổng ôn 01
32 Các thành tố của từ
33 Đề luyện tập 11
34 Đề luyện tập 12
35 Đề kiểm tra 03
36 Lựa chọn từ vựng đúng
37 Đề luyện tập 13
38 Đề luyện tập 14
39 Động từ
40 Đề luyện tập 15
41 Đề luyện tập 16
42 Đề kiểm tra 04
43 Động tính từ
44 Đề luyện tập 17
45 Đề luyện tập 18
46 Đề tổng ôn 02
47 Danh động từ & Động từ nguyên thể
48 Đề luyện tập 19
49 Đề luyện tập 20
50 Đề kiểm tra 05
51 Các thì hiện tại
52 Đề luyện tập 21
53 Đề luyện tập 22
54 Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn
55 Quá khứ hoàn thành & Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
56 Đề luyện tập 23
57 Đề luyện tập 24
58 Đề kiểm tra 06
59 Các thì tương lai
60 Đề luyện tập 25
61 Đề luyện tập 26
62 Sự phối hợp các thời thì
63 Đề luyện tập 27
64 Đề luyện tập 28
65 Đề kiểm tra 07
66 Đề tổng ôn 03
67 Đại từ
68 Đề luyện tập 29
69 Đề luyện tập 30
70 Mạo từ
71 Đề luyện tập 31
72 Đề luyện tập 32
73 Đề kiểm tra 08
74 Giới từ
75 Đề luyện tập 33
76 Đề luyện tập 34
77 Câu so sánh
78 Đề luyện tập 35
79 Đề luyện tập 36
80 Đề kiểm tra 09
81 Câu bị động
82 Đề luyện tập 37
83 Đề luyện tập 38
84 Đề tổng ôn 04
85 Câu điều kiện
86 Đề luyện tập 39
87 Đề luyện tập 40
88 Cụm động từ
89 Đề luyện tập 41
90 Đề luyện tập 42
91 Đề kiểm tra 10
92 Đảo ngữ
93 Đề luyện tập 43
94 Đề luyện tập 44
95 Câu gián tiếp
96 Đề luyện tập 45
97 Đề luyện tập 46
98 Đề kiểm tra 11
99 Câu giả định
100 Đề luyện tập 47
101 Đề luyện tập 48
102 Đề tổng ôn 05
103 Ngữ đồng vị
104 Đề luyện tập 49
105 Đề luyện tập 50
106 Câu hỏi đuôi
107 Đề luyện tập 51
108 Đề luyện tập 52
109 Đề kiểm tra 12
110 Động từ khuyết thiếu
111 Đề luyện tập 53
112 Đề luyện tập 54
113 Liên từ (Từ nối)
114 Đề luyện tập 55
115 Đề luyện tập 56
116 Đề kiểm tra 13
117 Sự diễn tả về số lượng
118 Đề luyện tập 57
119 Đề luyện tập 58
120 Đề tổng ôn 06
121 Dạng BT: Đồng nghĩa & Trái nghĩa
122 Đề luyện tập 59
123 Đề luyện tập 60
124 Dạng BT: Tìm lỗi sai
125 Dạng BT: Phát âm & Trọng âm
126 Đề luyện tập 61
127 Đề luyện tập 62
128 Đề luyện tập 63
129 Đề luyện tập 64
130 Tổng ôn

300.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ cần 300k, bạn được học mọi khoá học tại website Tangtoc.Moon.vn mà không bị giới hạn số khóa học. Với 900+ bài giảng video và đề thi được xây dựng bởi các giáo viên luyện thi ĐH hàng đầu trên cả nước, Tangtoc.moon.vn sẽ giúp bạn TĂNG TỐC và đạt thành tích cao trong học kỳ 2 cũng như trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

  • 30+ khóa Tăng tốc: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn
  • Khóa NÂNG CAO dành cho hs khá giỏi
  • Pro A - Luyện đề chuẩn cần cho tất cả học sinh thi THTP Quốc gia 2019
  • Pro T - Tổng ôn những kiến thức trọng tâm và quan trọng nhất trước kỳ thi
  • Khóa vệ tinh: Những phương pháp giải nhanh và sáng tạo trước một bài toán

Đăng ký ngay!