Khóa NC hóa học: P1 - Hóa học hữu cơ
Khóa NC  hóa học: P1 - Hóa học hữu cơ

Số bài học: 31

Số lượt xem: Không giới hạn

Giảng viên: Nguyễn Anh Tuấn

Hạn sử dụng: 26/6/2019

Đề cương khóa học
1 Phương pháp chung
2 Thi online - Phương pháp chung
3 Nâng cao về hiđrocacbon
4 Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về hiđrocacbon - đề 1
5 Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về hiđrocacbon - đề 2
6 Nâng cao về ancol, ete, phenol
7 Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về ancol - ete - phenol
8 Nâng cao về anđehit, axit cacboxylic
9 Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về anđehit, axit cacboxylic
10 Nâng cao về este, lipit (Phần 1)
25-11-2018
11 Thi online - Nâng cao về este, lipit (Phần 1)
25-11-2018
12 Nâng cao về este, lipit (Phần 2)
25-11-2018
13 Thi online - Nâng cao về este, lipit (Phần 2)
25-11-2018
14 Nâng cao về este, lipit (Phần 3)
25-11-2018
15 Thi online - Nâng cao về este, lipit (Phần 3)
25-11-2018
16 Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 1)
25-11-2018
17 Thi online - Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 1)
25-11-2018
18 Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 2)
26-11-2018
19 Thi online - Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 2)
27-11-2018
20 Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 3)
26-12-2018
21 Thi online - Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 3)
26-12-2018
22 Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 4)
27-12-2018
23 Thi online - Nâng cao về hợp chất chứa nitơ (Phần 4)
27-12-2018
24 Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 1)
03-01-2019
25 Thi online - Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 1)
04-01-2019
26 Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 2)
10-01-2019
27 Thi online - Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 2)
11-01-2019
28 Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 3)
17-01-2019
29 Thi online - Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 3)
18-01-2019
30 Nâng cao về Tổng hợp hữu cơ (Phần 4)
24-01-2019

300.000đ

Học toàn bộ website

Chỉ cần 300k, bạn được học mọi khoá học tại website Tangtoc.Moon.vn mà không bị giới hạn số khóa học. Với 900+ bài giảng video và đề thi được xây dựng bởi các giáo viên luyện thi ĐH hàng đầu trên cả nước, Tangtoc.moon.vn sẽ giúp bạn TĂNG TỐC và đạt thành tích cao trong học kỳ 2 cũng như trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

  • 30+ khóa Tăng tốc: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn
  • Khóa NÂNG CAO dành cho hs khá giỏi
  • Pro A - Luyện đề chuẩn cần cho tất cả học sinh thi THTP Quốc gia 2019
  • Pro T - Tổng ôn những kiến thức trọng tâm và quan trọng nhất trước kỳ thi
  • Khóa vệ tinh: Những phương pháp giải nhanh và sáng tạo trước một bài toán

Đăng ký ngay!